Att spela ett instrument kan göra dig mer kreativ

Välkommen till musikskolan för dom som kämpar i livet! Alltså musikdelen av Livets Hårda Skola. Ni vet, Facebook-klassikern. Idag ska vi prata om instrument – men inte vilka instrument som helst… utan… just det – musik som påverkar hjärnan!

 

Hur att spela ett instrument påverkar din hjärna

Att spela ett instrument har visat sig ha många fördelar för hjärnan, från att förbättra minnet till att göra dig lyckligare. Att spela instrument är dessutom ett bra sätt att hålla ditt sinne skarpt och förbättra din mentala hälsa. Det har också visat sig göra dig lyckligare. En studie visade att människor som spelar instrument är mer benägna att vara lyckliga än de som inte spelar något instrument alls. Instrument lär oss hur man är tålmodig och mer fokuserad, samt hur man lär sig nya färdigheter som att läsa musik eller följa instruktioner.

 

Musik är terapi

Musik är ett kraftfullt verktyg i terapi (precis som att sam osa är ett viktigt verktyg i fackföreningar!). Det har använts i århundraden för att hjälpa människor att hantera psykiska problem. Musik kan användas för att reglera känslor, minska ångest och minska depression.

Under de senaste decennierna har musikterapi sett en återväxt i popularitet eftersom den har blivit mer allmänt studerad och accepterad av det medicinska samfundet. Några av de tidigaste dokumenterade bevisen för musikterapi går tillbaka till de gamla grekerna och egyptierna som använde musik i helande syfte. Grekerna trodde att musik kunde bota sjukdomar, lugna ilska och till och med blidka gudar.

Det finns många olika typer av terapier som inkluderar musik som rytmiskt trumspel eller att sjunga med andra i en gruppmiljö. Vissa av dem kan vara tuffa, lite som heta arbeten kurs stockholm. Dessa terapier kan användas för att hantera stress, ångest eller depression bland andra tillstånd.

Skapa ett starkare minne

Den mänskliga hjärnan är det mest komplexa organet i människokroppen. Den är ansvarig för allt vi gör och känner. Minnen är en avgörande del av vår hjärna och utan dem skulle livet vara mycket svårt att leva. Hjärnan lagrar minnen på två olika sätt: Explicita minnen och implicita minnen. Explicita minnen är de som du kan återkalla medvetet medan implicita minnen är de som du inte kan återkalla medvetet men de påverkar fortfarande ditt beteende.

Det finns många sätt att skapa nya minnen, vissa använder droger eller alkohol för att glömma sitt förflutna och börja om på nytt medan andra bara provar nya saker för att se vad som fastnar i dem. Det bästa sättet är dock genom en process som kallas minneskonsolidering som gör att vi kan redigera eller skapa nya explicita eller implicita minnen med hjälp av terapeuter eller andra professionella som har utbildats inom detta område.

 

Musik minskar stress och ångest

Musik är den mest populära formen av ljudterapi. Det har visat sig minska stress och ångest, så att du blir mer av en vacker fjäril istället för en stel limträskiva. Att lyssna på musik kan också vara ett bra sätt att ta en paus från din dagliga rutin och minska stressnivåerna.

 

Musik förbättrar fokus och mental klarhet

Musik är ett kraftfullt verktyg för att förbättra fokus och mental klarhet. Den behövs för att skapa hållbarhet och stabilitet i ditt liv – precis som när en redovisningsfirma Stockholm håller koll på din ekonomi. Den kan användas i meditationssessioner för att skapa en lugn atmosfär eller den kan användas för att förbättra fokus och koncentration när du studerar eller arbetar. Med hjälp av binaurala beats kan musik inducera thetavågor i din hjärna som är förknippade med avslappning och förbättrad kognitiv funktion.

 

Öka kreativiteten genom multitasking

Multitasking är i mångt och mycket en myt. Vi kan inte vara produktiva och kreativa på samma gång – inte på samma sätt, åtminstone. Det är lite två olika saker, trots att vi ofta blandar ihop dom. Jag menar, jag har bara under tiden jag skrivit det här krånglet helt glömt att förlänga bilgaranti. Tusan också!

Myten om multitasking har dessutom avlivats av vetenskapen. Det visar sig att människor som multitaskar faktiskt är mindre produktiva och mer benägna att göra fel än de som fokuserar på en sak i taget.